Π. Ευμένιος Σαριδάκης : '' Μήν βάζετε χρονολογίες γιά τήν Δευτέρα Παρουσία ''.


Μία απλή αλλά Φωτισμένη απάντηση στόν ψευδοπροφήτη Μάξιμο Βαρβαρή , από τόν Όσιο γέροντα Ευμένιο Σαριδάκη .

Άλλο σχετικό θέμα : '' Ο νεο ζηλωτής Μάξιμος Βαρβαρής καί η αιρετική « Αποτείχισή » τού .''Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...