Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

'' Εγχειρίδιο κατά τού Κομμουνιστικού φασισμού ''.'' Εγχειρίδιο ελευθέρου πολίτου ''
Πέτρου Μοναστηριώτη
καλή ανάγνωση


Άλλο αντικομμουνιστικό βιβλίο : '' Τά Δεκεμβριανά τού φασιστικού ΚΚΕ - ΕΑΜ - ΕΛΑΣ .''