Τό Άγιον Φώς στά Ιεροσόλυμα είναι απόδειξη τής Αναστάσεως Τού Χριστού . 
Το Άγιον Φώς , κατέρχεται κάθε χρόνο εξ ουρανού σε μορφή γαλάζιων κυμματιστών αστραπών και ανάβει τις λαμπάδες τού Πατριάρχη Ιεροσολύμων . Είναι ένα οφθαλμοφανές θαύμα πού δίνει τήν ευκαιρία σέ όλους τούς , αλλόθρησκους αλλά καί μή Ορθόδοξους λαούς νά έρθουν στήν Μία , Αγία , Καθολική καί Αποστολική Εκκλησία Τού Χριστού .Δείτε καί : '' Άγιον Φώς . Τό Μέγα θαύμα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας Τού Χριστού ''.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...