Πέμπτη

Ο Ευθύμιος Τρικαμηνάς , εν μέσω τών αποσχισμένων : Σάββα Λαυρεώτη καί Παϊσίου Παπαδόπουλου, κηρύττει τήν παλαιοημερολογίτικη αίρεση τού ''Μολυσμού'' !


Στο 1 : 30΄: 00΄΄ τού βίντεο, ο δικαίως καθηρημένος Ευθύμιος Τρικαμηνάς, κηρύττει τήν παλαιοημερολογίτικη αίρεση τού ''Μολυσμού'', μέ τήν οποία, η Εκκλησία από Σώμα Χριστού μετατρέπεται σέ σώμα τού Επισκόπου !!! 
 Είναι αιρετικός ο Επίσκοπος ; Είσαι κί εσύ !!!  Είναι αμαρτωλός ο Επίσκοπος ; Είσαι κί εσύ !!!!
 Τί σκότος αλήθεια !
Αναλυτική αναίρεση τής αιρέσεως αυτής, μπορείτε νά δείτε εδώ .