Ο Όσιος Πορφύριος λειτουργεί τό Άγιο Πάσχα !

Ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, λειτουργεί στήν αγρυπνία τού Αγίου Πάσχα . 
Στό τέλος δίδει και μερικές νουθεσίες .