Θαύμα ! Δάκρισε η εικόνα τού Αρχαγγέλου Μιχαήλ στήν Ρόδο ! Αυτοψία .

 Αυτοψία από Μητροπολίτη στήν Αγία εικόνα τού Αρχαγγέλου Μιχαήλ , στήν οποία φαίνεται ξεκάθαρα πώς πρόκειται περί αληθινού θαύματος . Η εικόνα όπως μάς πληροφορεί ο Ιερέας στό βίντεο , αγιογραφήθηκε τό 1896 .


Δόξα σοί ο Θεός