Ο ψευτοηγούμενος τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Μεθόδιος , αποκαλεί τήν Εκκλησία μάς , Εκκλησία τού Σατανά !!!


Πάλι μέ χρόνους μέ καιρούς , πάλι δικιά μάς θά `ναι .
   Ο ψευτοηγούμενος τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου , Μεθόδιος Παπαλαμπρακόπουλος , αποκαλεί τήν Εκκλησία μάς , Εκκλησία τού Σατανά !!! 
   Αυτά , άς τά ακούσουν οί υποστηρικτές τού Μεθόδιου : Νικόλαος Σωτηρόπουλος , Γεώργιος Ζερβός , Διονύσιος Μακρής κ.λ.π. . Όποιος υποστηρίζει αυτούς πού βρίζουν τήν Εκκλησία Τού Χριστού , αυτός προδίδει Τόν Ίδιο Τόν Χριστό ! Η αλήθεια πρέπει νά λέγεται , όσο καί άν ενοχλούνται ορισμένοι . 
   Ο ψευτο αγιορείτης ο Μεθόδιος , αποσιωπεί τό ότι είναι « χειροτονημένος » υπερόρια καί κατά παράβασην τών ιερών κανόνων : η΄ τής Γ΄ Οικουμενικής καί λε΄ Αποστολικόν, από σχισματικούς τών Ρώσσων τής διασποράς ! Εκτός αυτού , πρέπει ιδιαιτέρως νά επισημανθεί , τό ότι οί , εντός τής Ι.Μ. Εσφιγμένου , δέν διώκονται από τό Μοναστήρι επειδή δέν μνημονεύουν τόν Οικουμενικό Πατριάρχη , όπως ψευδέστατα ισχυρίζεται ό Μεθόδιος, αλλά επειδή προσχώρησαν από τό 1972 στήν Παλαιοημερολογίτικη αίρεση τού Αυξεντίου ( μετέπειτα Χρυσοστόμου Κιούση καί νύν Καλλινίκου Σαραντόπουλου )! 
   Επί Πατριάρχου Αθηναγόρα , τό μνημόσυνο τό είχαν διακόψει, σύσσωμες καί οί υπόλοιπες 19 Ιερές Μονές τού Αγίου Όρους, χωρίς όμως νά φύγουν από τήν Εκκλησία καί νά ενωθούν μέ κάποια άλλη..., όπως έκαναν οί ψευτο εσφιγμενίτες . Αποδεικτικά στοιχεία , περί τής ενότητος τών ψευτο εσφιγμενιτών , μέ τούς αιρετικούς « ΓΟΧ » τού Καλλινίκου Σαραντόπουλου εδώ : '' Ιερά Μονή Εσφιγμένου ή... ψευδομάρτυρες τών « ΓΟΧ »; ''
   Οί έν λόγω καταληψίες τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου , έστειλαν επιστολή στόν « Ορθόδοξο τύπο »( φ. 1901 ) , είς τήν οποίαν ισχυρίζονται , πώς '' ουδέποτε προσχώρησαν είς παλαιοημερολογιτικήν τινά σύνοδον '' ! Επιπλέον , θεωρούν συκοφαντiκά τά δημοσιευθέντα στοιχεία μάς, περί τής υπαγωγής τούς στήν Παλαιοημερολογίτικη αίρεση τού Καλλινίκου Σαραντόπουλου ! Στήν ανωτέρω ανάρτηση ,  υπάρχουν νέα, ακόμη αποστομωτικότερα ντοκουμέντα καί κυρίως μέσα από τό ίδιο τό περιοδικό τούς τό Βοανεργές, προκειμένου νά λάμψει η πραγματική αλήθεια .