Σχέση τού Προσκοπισμού μέ τήν Μασονία ! Ομοιοπαθητική καί Καράτε - αντίθετα μέ τόν Χριστιανισμό καί τήν επιστήμη .

    Ο Προσκοπισμός - Οδηγισμός χρησιμοποιεί τα ίδια σύμβολα με την Μασονία π. : Φοίνικας πού κοιτά δεξιά , πεντάκτινο αστέρι ( βλ. σύμβολο 100 χρόνων ) , τεκτονική χειραψία κ.λ.π. !
 
Στό Σύμβολο 100 χρόνων Προσκοπισμού , διακρίνονται , 2 πεντάκτινα Μασονικά αστέρια καί ο φοίνικας πού κοιτά δεξιά !Σε γραμματόσημο των Μασόνων, τό 
πεντάκτινο αστέρι κατέχει κεντρική θέση !


 Στήν Μασονική σφραγίδα , διακρίνεται ο ίδιος φοίνικας πού κοιτά δεξιά !

 


  Επίσης, οί πρόσκοποι βάζουν τά παιδιά νά σχηματίζουν τήν , όμοια μέ τούς Μασόνους , αραμαϊκή αλυσίδα !   Στήν Εκκλησία  , τά πηγαίνουν σπάνια καί σέ μεγάλες εορτές μόνο , πρός τό θεαθήναι . Τίς Κυριακές , σχεδόν όλου τού χρόνου , διοργανώνουν  εκδρομές σε δάση , βουνά κ.λ.π. ! Για ποιόν λόγο ; Άν ήταν όντως Χριστιανικός ό Προσκοπισμός , θά δίδασκε τά παιδιά νά εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή , όπως ορίζουν οί ιεροί κανόνες τής Ορθοδόξου Εκκλησίας . 
   Ακόμα , οί Πρόσκοποι ορκίζονται μέ υψωμένα τά δύο δάκτυλα καί όχι όπως ορκίζονται οί Ορθόδοξοι Χριστιανοί μέ τά τρία δάκτυλα ενωμένα ! ( Πάντως Ό Χριστός μάς έχει δώσει εντολή στό Άγιο Ευαγγέλιο νά μήν ορκιζόμεθα καθόλου ). Η ονομασία '' Λυκόπουλα '' τήν οποία  δίνουν στά Χριστιανόπουλα , είναι πάλι συγκενική μέ τήν Μασονία στήν οποία ό Μασόνος λέγεται '' Λυκιδεύς '' ( λύκος ) ! Εκτός αυτού, ό χαρακτηρισμός '' λύκος '' είναι εντελώς αντίθετος μέ τόν χαρακτηρισμό '' πρόβατο '' πού έδωσε ό Χριστός στούς Χριστιανούς ! Λύκους ονόμασε τούς εχθρούς Τού !


   Περί τής ψευδο επιστήμης τής Ομοιοπαθητικής , καλό είναι νά γνωρίζουμε πώς ουδέποτε ανεγνωρίσθη από τήν αληθινή επιστήμη καί αυτό από μόνο τού τά λέει όλα . Η θεωρία τού Σαμουήλ Χάνεμαν  , περί '' δυναμοποίησης '' τού βοτάνου έπειτα από διαδοχικές '' αραιώσεις '' καί '' απελευθέρωσης τής ενέργειας '' τού βοτάνου , είναι ξεκάθαρη Μαγεία ! Γι΄ αυτό , εκτός από αντι επιστημονική , η ομοιοπαθητική , είναι καί αντι χριστιανική !


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...