Πέμπτη

Ο ψευτο ηγούμενος της Ι. Μ. Εσφιγμένου Μεθόδιος , στήν ενθρόνιση του αρχιεπισκόπου των « ΓΟΧ » !

   Ο ψευτο ηγούμενος τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου - Μεθόδιος Παπαλαμπρακόπουλος , έστειλε επιστολή στόν « Ορθόδοξο τύπο » ( φύλ. 1901 ), είς τήν οποίαν ισχυρίζεται , πώς '' ουδέποτε προσχωρήσαμε είς παλαιοημερολογιτικήν τινά σύνοδον '' !
   


( Κλίκ γιά μεγένθυνση )
Ακόμη, σέ ανακοίνωσή τους στίς 4/17-2-2003, οι καταληψίες δήλωσαν μεταξύ άλλων καί τά εξής : 
<<Εξ ετέρου σεβόμεθα και δεν παύομεν να ανήκωμεν πάντοτε εκκλησιολογικως εις τον θεσμόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου απορρίπτοντες κατηγορηματικώς την μόνιμον συκοφαντίαν, την οποίαν μας προσάπτει και επαναλαμβάνει συνεχώς η Ι. Κοινότης, ότι δηλαδή έχομεν προσχωρήσει και υπαχθεί εις την Εκκλησίαν των Παλαιοημερολογιτών.>>
  Μάλιστα...

   Στό παρελθόν, είδαμε φωτογραφίες μέ τόν αρχηγό του ψεύδους καί της υποκρισίας, Μεθόδιο Παπαλαμπρακόπουλο καί τόν υποτακτικό του, να λαμβάνουν μέρος στην εξόδιο ακολουθία του πρώην Αρχιεπισκόπου των « ΓΟΧ » - Χρυσοστόμου Κιούση ( βλ. εδώ ). Αλλού, είδαμε τόν ίδιο νά κάθεται σέ συγκέντρωση, παρέα μέ τόν νύν αρχιεπίσκοτο των « ΓΟΧ » Καλλίνικο Σαραντόπουλο καί άλλους 2 ψευδεπισκόπους της ιδίας παρασυναγωγής ( βλ. εδώ )!
   Τώρα, θά δούμε μερικές φωτογραφίες από τίς παλαιοημερολογίτικες ιστοσελίδες :  www.ecclesiagoc.gr καί www.ekklisiastikos.gr, μέ τόν Μεθόδιο νά παρευρίσκεται στήν ενθρόνιση του  Καλλινίκου καί μάλιστα, να βγάζει εγκωμιαστικό, υπέρ αυτού, λόγο απ΄ άμβωνος !!!


Αξίζει νά σημειωθεί πώς ο Βούλγαρος Ιερέας που είναι πίσω ακριβώς από τήν πατερίτσα του Καλλινίκου, ήταν ο « πνευματικός » μου όταν ήμουν παλαιοημερολογίτης . Λέγεται Φιλάρετος καί ΕΧΕΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ « ΓΟΧ » ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ .
Έτσι... νά φεύγουμε ένας - ένας, μέχρι να αδειάσει τελείως το μαγαζί...

Ο καταληψίας του Μεθοδίου - Αρσένιος, παρακολουθεί τήν ομιλία του  Οικουμενιστή των « ΓΟΧ » - Νικόλαο Δημαρά !
Ο Νικόλαος Δημαράς, αναγνωρίζει έγκυρα Μυστήρια σέ όλες τίς αιρέσεις των « ΓΟΧ », αλλά καί στήν Ορθόδοξη Εκκλησία μάς !!! Παρ΄ όλ΄ αυτά, η παράταξή του, ούτε τόν « καθαιρεί », ούτε τόν ελέγχει !

 Ε; Τί λέτε νά κρατάει ; Μήπως φωτογραφική μηχανή γιά νά δείξει καί στους υπόλοιπους καταληψίες την ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου τους ή μήπως την λυκοουρά του Καλλινίκου ; Δέν μας το φανερώνει η φωτογραφία .


 
<<...μήν ακούτε αυτά που λένε οι διώκτες μάς, εμείς ώς Μονή του Αγίου Όρους 
δέν έχουμε καμία σχέση μέ όλους εσάς τους πλανεμένους τούς ΓΟΧ εδώ μέσα... !>>
 

Ο ψευτο μοναχός της Ι. Μ. Εσφιγμένου, παρακολουθεί τήν προσφώνηση του 
ψευτοεπισκόπου Μαραθώνος καί Γραμματέως της μιαράς συνόδου των « ΓΟΧ » - Φωτίου .

Τσούπ... καί στό μιαρό του ναού των « ΓΟΧ » ο Μεθόδιος !


Τί νομίζετε περιέχει η λειψανοθήκη ; Κάποια από τίς αγιασμένες 
κάρες της Ορθοδοξίας ; Την καταραμένη κάρα του αιρεσιάρχη 
πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδη περιέχει .

 Καί ο Μεθόδιος, ασφαλώς καί τήν προσκύνησε, αφού θεωρεί
 τόν Χρυσόστομο μέγα ομολογητή... της Ορθοδοξίας !