Από συκοφαντία σέ συκοφαντία οί παλαιοημερολογίτες ! † Στῶμεν καλῶς †'' ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς... ''(Ματθ. Ζ΄ 16).


Κύριε , '' λύτρωσαί με από συκοφαντίας
 ανθρώπων και φυλάξω τας εντολάς Σού.''

     
   Τόν τελευταίο καιρό , διάφοροι παλαιοημερολογίτες ( ΓΩΧ ) , διακίνησαν τό γνωστό ψευδεπίγραφο κείμενο , μέ τό οποίο   κατασυκοφάντησαν τόν π. Γεώργιο Μεταλληνό !!!  
   Επειδή μόλις τό διάβασα , μού  έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση οί βλασφημίες τού κειμένου αφ΄ ενός αλλά καί η έλλειψη αναφοράς προελεύσεως σ΄ αυτό , επικοινώνησα τηλεφωνικώς μέ τόν π. Γεώργιο καί τού διάβασα ολόκληρο το ψευδεπίγραφο κείμενο γιά νά μάθουμε άν τελικά είναι στ΄ αλήθεια δικό τού . Ο π. Γεώργιος άκουσε μέ προσοχή τό κείμενο καί αφού διαμαρτυρήθηκε εντόνως , μού υπαγόρευσε νά δημοσιεύσω τά εξής πρός αυτούς πού τό δημοσιεύουν   :
 
   '' Ερώτησα τόν π. Γεώργιο καί μού απήντησε ότι ουδέποτε είπε ή δημοσίευσε κάτι τέτοιο . Όποιος λοιπόν το έχει βρεί κάπου , νά μάς δώσει τήν πηγή τού .''
 ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ !
 Συμπέρασμα πρώτον : Οί παλαιοημερολογίτες κατασυκοφάντησαν διεθνώς τόν π. Γεώργιο Μεταλληνό !  

Ένα τό κρατούμενο .

   Μόλις δέ ,  είδαν τό άρθρο , μέ τόν π. Γεώργιο νά διαψεύδει τίς συκοφαντίες τού ψευδεπίγραφου κειμένου τούς , ήρθαν σέ επικοινωνία μαζί τού γιά νά διασταυρώσουν τήν αληθή αυτήν τήν φορά , δήλωση τού π. Γεωργίου ! Εκείνος , τούς επανέλαβε τήν κατηγορηματική διάψευση τού κειμένου πού αυτοί έσπερναν εδώ κί εκεί γιά πάνω από μισό μήνα καί πού δέν θά σταματούσαν νά σπέρνουν , άν δέν ενδιαφερόμασταν εμείς πού πράγματι αγαπούμε τόν π. Γεώργιο !
    Γεννάται όμως τό εξής εύλογο ερώτημα : '' Τώρα τό θυμήθηκαν οί παλαιοημερολογίτες νά διασταυρώσουν τά φυσιολογικά υπό τού π. Γεωργίου λεγόμενα ; Τώρα πού  αυτά στρέφονται εναντίον τούς ; Τόσον καιρό πού διακινούσαν ψευδεπίγραφο κείμενο χωρίς παραπομπή , δέν τούς έκοβε , τού '' δασκάλου ''  Νικολάου Μαννή ( ιστολόγιο κρυφό σχολειό ) λέγω καί τών μαθητών τού , νά κάνουν τό ίδιο καί γιά ένα άκρως αντιφατικό άρθρο ( εφόσον ο π. Γεώργιος δέν είναι παλαιοημερολογίτης ) πρίν νά αρχίσουν νά τό δημοσιεύουν ; Άραγε , άν δημοσιευόταν χωρίς αναφορά προέλευσης , μία δήλωση ενός ψευτοπαπά τούς πού νά κατακρίνει τούς παλαιοημερολογίτες αφ΄ ενός καί νά εγκωμιάζει τήν Εκκλησία Τού Χριστού αφ΄ετέρου , δέν θά έσπευδαν νά επικοινωνήσουν μέ τόν ίδιο γιά νά τήν διασταυρώσουν ; Θά τήν δημοσίευαν αμέσως ; Ασφαλώς ΟΧΙ ! Έκ τούτου γίνεται φανερή η έμμεση ύπαρξη δόλου στήν υπόθεση( τού τύπου κρύβομαι πίσω από τό δάκτυλό μού , τούτ΄ έστιν πίσω από τήν πηγή τής δημοσίευσης - δέν φταίω εγώ - η πηγή , δέν φταίω εγώ - ο όφις !) .
    
 Συμπέρασμα δεύτερον : Οί παλαιοημερολογίτες κατασυκοφάντησαν διεθνώς καί από πρόθεση τόν π. Γεώργιο Μεταλληνό ! 
Δύο τά κρατούμενα .
 
   Οί αιρετικοί συκοφάντες , αντί νά ζητήσουν ΣΥΓΝΩΜΗ από τόν π. Γεώργιο , τόν οποίο , μέ δόλο κατασυκοφάντησαν διεθνώς ,  άρχισαν νά '' ρίχνουν '' ολόκληρη τήν ευθύνη στήν πηγή τού ψευδεπίγραφου κειμένου ! Ιδού τί αναδημοσιεύει ο παλαιοημερολογίτης Νικόλαος Μαννής μέ τό ψευδώνυμο :  '' δάσκαλος '' (τής συκοφαντίας) από το ιστολόγιο τού Ιωάννη Ν. ( ιστολόγιο ''  έν τούτω νίκα '') :
 Εγώ όμως πού έχω ζήσει τήν αλεπουδίστικη αμετανοησία τών ΓΩΧ , τούς έχω ήδη προλάβει στό πρώτο μού άρθρο λέγοντάς τούς :
   '' Οί παλαιοημερολογίτες , θά πρέπει κάποτε νά σταματήσουν νά διακινούν πλαστά καί ψευδεπίγραφα κείμενα μόνο καί μόνο επειδή τούς βολεύουν τά περιεχόμενά τούς ( βλ. καί τό λεγόμενο '' Σιγγίλιο ''... )!!! Καί μήν αρχίσουν νά « ρίχνουν » τήν ευθύνη στην πηγή τού κειμένου , διότι τήν ευθύνη δέν τήν φέρει μόνο ο εκάστοτε πλαστογράφος , αλλά καί αυτός πού ανεξετάστως ανατυπώνει καί διακινεί τά πλαστά κείμενα , όπως κάνουν οί παλαιοημερολογίτες !
   Αντικρίζοντας τήν επιπολαιότητα μέ τήν οποία οί « ΓΟΧ » υιοθέτησαν τήν ανωτέρω ψευδεπίγραφη δήλωση , αντιλαμβανόμαστε τήν έλλειψη πιστότητας τών υπολοίπων συκοφαντιών τούς , όπως π.χ. : '' έγινε η ένωση τών Εκκλησιών , αλλά στά κρυφά '' , '' οι τάδε Πατριάρχες είναι Μασόνοι 33ου βαθμού '' κ.ο.κ. .
   Αποτελεί χρέος τών παλαιοημερολογιτών , νά διαγράψουν τίς αναρτήσεις από τά σκοτεινά τούς ιστολόγια , νά αποκαταστήσουν τήν αλήθεια στούς υπόλοιπους χώρους , όπου έσπειραν ζιζάνια καί νά ζητήσουν συγνώμη από τόν π. Γεώργιο Μεταλληνό , τόν οποίο μέ τόση ευκολία συκοφάντησαν . ''

   


Συμπέρασμα τρίτον : Αμετανόητος ο '' δάσκαλος '' καί οί μαθητές τού , πού  μέ δόλο κατασυκοφάντησαν  τόν π. Γεώργιο Μεταλληνό ! 
 Τρία τά κρατούμενα

   Περνάμε τώρα , κυρίως στόν αιρετικό μέ τό ψευδώνυμο : '' Ιωάννης Ν. '' αλλά καί στόν '' δάσκαλο '' , επειδή αναδημοσίευσε τό άρθρο τού στό ιστολόγιό τού . Πρός τό τέλος τού άρθρου γράφει : '' Επίσης τόν ερωτήσαμε διά μερικούς οί οποίοι υποστηρίζουν ότι οι παλαιοημερολογίτες είναι αιρετικοί κ.λ.π. καί επίσης εάν αποδέχεται ο ίδιος αυτές τίς θέσεις , απαντώντας ότι « ουδέποτε είπα καί ουδέποτε υποστήριξα κάτι τέτοιο »... ( Καί πιό κάτω καταλήγει ) . Δέν είναι σωστό μερικοί νά χρησιμοποιούν τόν π. Γεώργιο διά νά στηρίξουν τίς κακόδοξες θέσεις τούς ! ''.  
   Εδώ ασφαλώς ο απατεώνας εννοεί εμένα  ! Κι άλλη συκοφαντία δηλαδή !!! Θά τήν προσθέσω στήν λίστα μέ τίς υπόλοιπες... ! Ώστε χρησιμοποιώ τόν π. Γεώργιο ε; Γιά δείξε μού συκοφάντη καί εσύ . Πότε καί πού είπα πώς ο π. Γεώργιος είπε πώς είστε αιρετικοί  ; Ο μόνος πού έχω γράψει πώς τό λέει , είναι ο μακαριστός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος πού σάς κατέστρεψε ! Τί νά σάς πώ ! Λυπάμαι γιά τό κατάντημά σάς ! Άλλο αιρετικός καί άλλο απατεώνας - συκοφάντης !
   Εκτός αυτού , ο '' Ιωάννης Ν. '' εφαρμόζει εδώ τό : ''  φωνάζει ο κλέφτης νά φύγει ο νοικοκύρης '' ! Κατηγορεί εμένα πού είμαι μέλος τής Εκκλησίας , γιά κάτι πού κάνει ο ίδιος καί ενώ είναι εκτός Εκκλησίας ! Αυτός καί άλλοι πολλοί ΓΩΧ , δημοσιεύουν στά ιστολόγιά τούς , αποσπάσματα από ομιλίες διάφορων θεολόγων τής Εκκλησίας μάς , τούς οποίους όμως έν τώ μεταξύ θεωρούν ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ !!!
   Τά αποσπάσματα αυτά , περιέχουν κάποια επαινετικά λόγια γιά τούς « ΓΟΧ »( ορισμένα καλά αναγνωρίζουμε άλλωστε σέ όλες τίς αιρέσεις ) καί έτσι απομονωμένα όπως τά παρουσιάζουν , φαίνεται σάν νά αναγνωρίζουν οί έν λόγω θεολόγοι μάς τίς παλαιοημερολογίτικες αιρέσεις ! Πρόκειται βασικά γία μία κλασσική προσηλυτιστική τακτική τών « ΓΟΧ » . 
   Εδώ , ο '' Ιωάννης Ν. '' π.χ. , χρησιμοποιεί τόν π. Γεώργιο , τόν οποίο έν τώ μεταξύ θεωρεί αιρετικό ( !!! ), γιά νά κατασπαράξει τά πρόβατα !!! Προσέξτε τό φινάλε τού κόλπου . Γράφει έν ολίγοις : '' όποιος θέλει άς επικοινωνήσει μαζί μάς νά τού πούμε πού μπορεί νά βρεί τόν π. Γεώργιο '' !!! Μπά ; Τί μάς λές ; Τά μέλη τής Εκκλησίας νά επικοινωνήσουν μαζί σάς ; Μέ μία αίρεση - τρείς κί ο κούκος - η οποία μάς βρίζει από τό πρωί μέχρι τό βράδυ ; Βρέ κάτι '' Λύκοι βαρείς '' ! Καί θά τούς δώσετε μόνο τό τηλεφωνο τού π. Γεωργίου καί τίποτα άλλο έτσι ; Η υποκρισία σάς δέν έχει όρια !