Η αντι ευαγγελική εκκλησία τών προτεσταντών ( διαμαρτυρομένων ).   Κ. Στυλιανός Θεοφανούς . Αποσπάσματα έκ τής ομιλίας τού , πού πραγματοποιήθηκε στό αντιαιρετικό σεμινάριο τής Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού – Κύπρου .  

   Οί αντι ευαγγελικοί Προτεστάντες , είναι σήμερα διασπασμένοι σέ τουλάχιστον 200 αιρέσεις ! Η δέ ιστορία τούς δέν ξεπερνά τούς 5 αιώνες ( πού ήταν άραγε οί « εκκλησίες » τούς πρίν διαμαρτυρηθεί ο Μαρτίνος Λούθηρος ;) ! Οί Προτεστάντες , κηρύττουν πώς η Καινή Διαθήκη απαγορεύει τήν ικετευτική προσευχή πρός τούς Αγίους Χριστιανούς , νά πρεσβεύουν γιά εμάς Στόν Θεό ! Στίς Πράξεις τών Αγίων Αποστόλων όμως , αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς πώς , όσους μέ πίστη , ακουμπούσε η σκιά τού Αγίου Αποστόλου Πέτρου , θεραπεύονταν ! Τό ίδιο συνέβαινε καί μέ τά σουδάρια ( μαντήλια ) τού Αγίου Αποστόλου Παύλου !!! Επίσης , διά τής προσευχής τών Αγίων Αποστόλων , θεραπεύονταν οί λεπροί , οί τυφλοί , οί δαιμονισμένοι κ.α. !!! Λοιπόν ; Γιατί δέν έλεγαν σέ όλους τούς πάσχοντες οί Άγιοι Απόστολοι νά προσευχηθούν κατευθέιαν Στόν Χριστό ; Μήπως επειδή Ο Ίδιος Ο Χριστός τούς είπε '' Ο ακούων υμάς Εμέ ακούει καί ο αθετών υμάς Εμέ αθετεί '' ; 
   Άλλωστε καί οί ίδιοι Τού είπαν επιστρέψαντες , πώς '' καί τά δαιμόνια υποτάσσονται έν Τώ Ονώματί Σού '' ! Μήπως τελικά οί αιρετικοί Προταστάντες δέν πιστεύουν στήν μετά θάνατον ζωή ; Διότι άν πίστευαν , δέν θα άλλαζαν συμπεριφορά πρός τούς κεκοιμημένους Αγίους ή απλούς Χριστιανούς , γιά τούς οποίους δέν τελούν π.χ. επιμνημόσυνες δεήσεις ! 
   Οί Προτεστάντες , ορθώς απαρνήθηκαν τόν παπικό ανθρωποκεντρισμό , μέ τόν οποίο ο πάπας συγκεντρώνει ολόκληρη τήν Εκκλησία στόν εαυτό τού , καθώς καί τό ψευτο αλάθητό τού . Αντί όμως νά διορθώσουν τά λάθη τού πάπα , έγιναν χειρότεροι ! Τό αλάθητο π.χ. από τόν πάπα μεταφέρθηκε στόν κάθε Προτεστάντη , ο οποίος θεωρεί αλάθητες τίς αγιογραφικές τού ερμηνείες ! Τό δέ Φιλιόκβε ( εκπόρευση Τού Αγίου Πνεύματος καί έκ Τού Υιού ) , τό οποίο βλασφήμως υποβιβάζει Τό Άγιο Πνεύμα καί οδηγεί στήν δυθεΐα , δέν τό αφαίρεσαν , αλλά τό πιστεύουν ακόμα ( οί Αγγλικανοί τό αφαίρεσαν δικαιώνοντας τούς Ορθοδόξους )!!! Καλή φώτιση καί επιστροφή στήν Εκκλησία Τού Χριστού τούς ευχόμεθα .