Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Η ψευτο εκκλησία τής Πεντηκοστής ( Ε.Α.Ε.Π. κ.λ.π. ) . Στώμεν καλώς
    Θεολόγος κ. Ανδρέας Κυριακού . Ομιλία στό Αντιαιρετικό σεμινάριο Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού – Κύπρου . 
    Οί αιρετικοί « Πεντηκοστιανοί » θεωρούν τό τρέμουλο καρπό Τού Αγίου Πνεύματος ! Ό Άγιος Απόστολος Παύλος όμως λέει : “ Ο δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,  πραότης, ἐγκράτεια· ” ( Πρός Γαλάτας Ε΄ 22 – 24 ), αυτοί είναι οί καρποί Τού Αγίου Πνεύματος . Θεωρούν τά γέλια καρπό Τού Αγίου Πνεύματος , ενώ Ό Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε “ Ουαί οί γελώντες νύν ” ! Οί « Πεντηκοστιανοί » βλασφημούν κατά τών Αγίων εικόνων ! Ό ίδιος ό Άγιος καί ευαγγελιστής Λουκάς αγιογράφησε εικόνες ! Μία από αυτές βρίσκεται στήν Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στά Καλάβρυτα , άλλη στήν Ιερά Μονή Παναγίας τής Μαλεβής η οποία μυροβλίζει καί άλλη στήν Ιερά Μονή Οσίου Διονυσίου Αγίου Όρους . Τέλος , αποκαλούν τήν Παναγία υποτιμητικά “ Μαρία ” σάν μία απλή γυναίκα καί αρνούνται νά τήν ομολογήσουν Θεοτόκο ! Ή Ελισάβετ όμως τήν ομολόγησε “ Μήτηρ Τού Κυρίου ” ! Ποιά... « Αγία Γραφή » κηρύττουν οί ξενόφερτοι « Πεντηκοστιανοί » ;