Δεκεμβριανά - ''Η μάχη τών Αθηνών'' .
 ''Η μάχη τών Αθηνών'' .

Γεωργίου Κατσιμήτρου
Αντισυνταγματάρχου
Αθήναι
1970

Δεκεμβριανά 1944
Άλλη μία ήττα τού ΚΚΕ 


Καλή ανάγνωση


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...