Ο ψευτο ηγούμενος της Ι. Μονής Εσφιγμένου Μεθόδιος, καταδικάστηκε σε 20ετή φυλάκιση χωρίς αναστολή !!!

Η ρίψη Μολότωφ κατά δικαστικών λειτουργών, όπως αποθανατίστηκε στο κονάκι .  
Αργότερα οι καταληψίες ισχυρίστηκαν πως έχει γίνει... φωτομοντάζ !

   Καταδικάστηκαν οι εξής καταληψίες :
   
Μοναχός Αντύπας - φυσικός αυτουργός σε 20 ετή κάθειρξη χωρίς αναστολή η έφεση .
Γέροντας Μεθόδιος - ηθικός αυτουργός σε 20 ετή κάθειρξη χωρίς αναστολή ή έφεση . 
Μοναχός Μαρδάριος για συνέργεια, σε 10 έτη και 4 μήνες κάθειρξη . Άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος .
Μοναχός Αβραάμ για συνέργεια, σε 10 έτη και 4 μήνες κάθειρξη . Άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος .
Ιερομόναχος Σάββαςγια συνέργεια, σε 10 έτη και 4 μήνες κάθειρξη . Άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος .
Μοναχός Λυσίμαχος για συνέργεια, σε 10 έτη και 4 μήνες κάθειρξη . Άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος .   
Μοναχός Γάϊος για συνέργεια, σε 10 έτη και 4 μήνες κάθειρξη . Άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος .   
Μοναχός Ορέστης για συνέργεια, σε 10 έτη και 4 μήνες κάθειρξη . Άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος .   
Τρείς λαϊκοί, αθωώθηκαν ομόφωνα και αφέθηκαν ελεύθεροι.
 Να σημειωθεί πως οι Μεθόδιος και Αντύπας, δεν παρέστησαν στο δικαστήριο, παρά έστειλαν πληρεξούσιους δικηγόρους... οι οποίοι άσκησαν έφεση . Η έφεση δεν έγινε δεκτή, επειδή ο Μεθόδιος ειδικά είχε ήδη διαπράξει πολλά αδικήματα( βλ. εδώ ), οπότε η απόφαση έγινε τελεσίδικη . Οι υπόλοιποι, αφέθηκαν ελεύθεροι ώς τό Εφετείο, όπου θα αποφασιστεί η τελική ποινή τούς .


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 28.1.2017

Χθές τό Μικτό Ὁρκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης μετά ἀπό ἐξαντλητική διαδικασία κατεδίκασε τόν ἡγέτη τῆς καταλήψεως τῆς Μονῆς μας σέ κάθειρξη εἴκοσι ἐτῶν ὡς ἠθικό αὐτουργό τῶν πράξεων βίας πού διεδραματίσθησαν τόν Ἰούλιο τοῦ 2013 κατά τήν προσπάθεια ἐκτελέσεως ἀσφαλιστικῶν μέτρων στό Κονάκι μας τῶν Καρυῶν. Στην ἴδια ποινή κατεδίκασε καί τόν φυσικό αὐτουργό τῶν πράξεων, ἐνῶ σέ κάθειρξη δέκα ἐτῶν καί τεσσάρων μηνῶν κατεδίκασε ἄλλους ἕξι ρασοφόρους ὡς συνεργούς.

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου, πού εἶναι ἐκτελεστή ἀμέσως γιά τούς δύο πρώτους, δίνει τό μέτρο τῆς κοινῆς λογικῆς. Ὅτι δηλαδή ἄλλο πρᾶγμα εἶναι ἡ ὁμολογία πίστεως καί ἄλλο ἡ χρήση ἐκρηκτικῶν καί ἡ τέλεση βαρυτάτων ἐγκλημάτων. Ἄλλο οἱ πνευματικές διαφωνίες καί ἄλλο ἡ ἄρνηση τῶν κανόνων τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τοῦ Κράτους.

Ἡ ἐξέλιξη αὐτή κρίνουμε ὅτι ἐπιβάλλει, ἀντί ὁποιασδήποτε ἄλλης δηλώσεως, νά ἀπευθυνθοῦμε γιά ἀκόμη μία φορά πρός τούς ἀνθρώπους πού ἐπέλεξαν νά συμμετάσχουν στήν κατάληψη τῆς Μονῆς.

Τούς ἐπαναλαμβάνουμε μέ ἀγάπη τήν πρόσκληση πού εἶχε ἀπευθύνει εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἀπό τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Μονῆς τό 2005 ὁ πρῶτος ἡγούμενός μας, μακαριστός πατήρ Χρυσόστομος. Ἐλᾶτε κοντά μας μέ πνεῦμα Θεοῦ.

Ἡ ἀδελφότητα καί διοίκηση τῆς Μονῆς εἶναι πρόθυμες νά ἀγκαλιάσουν κάθε ἀδελφό πού θά προσέλθει μέ καλή προαίρεση καί νά καταβάλουν κάθε προσπάθεια γιά τήν ἀποκατάστασή του.

Μποροῦμε μέ νηφαλιότητα καί χωρίς φανατισμούς νά συμβάλουμε ὅλοι, ὥστε νά δοθεῖ ἕνα τέλος στήν χρονίζουσα ἀνώφελη καί ἀδιέξοδη κατάληψη τῶν χώρων τῆς Μονῆς.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Καρυαί, 630 86
Ἅγιον Ὄρος
www.esphigmenou.gr
τηλ.-fax: 2377023653
e-mail:  info@esphigmenou.gr