Το πλαστό Σιγγίλιο των « ΓΟΧ » . Αρχ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος .

'' Έλεγχος παραποιήσεως Συνοδικών Πράξεων καί Πατριαρχικών εγγράφων ''
Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος .


καλή ανάγνωσηΆλλο βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου : '' Η διόρθωσις του Ιουλιανού ημερολογίου ''