Η συνιστώσα τού ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Α.Κ.Ο.Α. - υπέρ τής αποποινικοποίησης τών ναρκωτικών !!!   Είναι , πράγματι νά αναρωτιέται κάθε λογικός άνθρωπος , τό άν τελικά υπάρχει κάποια , βλαβερή γιά τήν κοινωνία , ιδέα τήν οποία νά μήν υπερασπίζεται ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α !; Εδώ βλέπουμε τήν συνιστώσα τού ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Ανανεωτική Κομμουνιστική καί Οικολογική Αριστερά ( Α.Κ.Ο.Α ) , νά διαφημίζει φεστιβάλ υπέρ τής αποποινικοποιήσεως τών ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ !!!

Τελικά αυτός πού γνωρίζει τίς θέσεις τού ΣΥ.ΡΙΖ.Α καί έν τούτοις τόν ψηφίζει πρέπει όντως νά έχει αλλοιωμένη συνείδηση... δέν εξηγείται διαφορετικά !Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...