Η συνιστώσα τού ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Α.Κ.Ο.Α. - υπέρ τής αποποινικοποίησης τών ναρκωτικών !!!   Είναι , πράγματι νά αναρωτιέται κάθε λογικός άνθρωπος , τό άν τελικά υπάρχει κάποια , βλαβερή γιά τήν κοινωνία , ιδέα τήν οποία νά μήν υπερασπίζεται ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α !; Εδώ βλέπουμε τήν συνιστώσα τού ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Ανανεωτική Κομμουνιστική καί Οικολογική Αριστερά ( Α.Κ.Ο.Α ) , νά διαφημίζει φεστιβάλ υπέρ τής αποποινικοποιήσεως τών ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ !!!

Τελικά αυτός πού γνωρίζει τίς θέσεις τού ΣΥ.ΡΙΖ.Α καί έν τούτοις τόν ψηφίζει πρέπει όντως νά έχει αλλοιωμένη συνείδηση... δέν εξηγείται διαφορετικά !