Αποτείχιση καί Ευθύμιος Τρικαμηνάς . Μελέτη περί τού ΙΕ΄ κανόνος τής ΑΒ΄ Συνόδου . Σεβ. Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ .   Μία Ορθόδοξη μελέτη γιά τήν Αποτείχιση , τήν οποία σίγουρα η Εκκλησία μάς χρειαζόταν , αποφάσισε νά συγγράψει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ ! Η μελέτη αυτή , εξουδετερώνει μέ τεκμηριωμένα στοιχεία , όλα τά σαθρά επιχειρήματα τού βιβλίου πού συνέγραψε ο καθηρημένος αιρετικός - Ευθύμιος Τρικαμηνάς