Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

Κοινωνικόν '' Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. Ἀλληλούϊα ''.
Κοινωνικόν '' Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. Ἀλληλούϊα.  ''. Ψάλλουν Μοναχές τής Ιεράς Μονής Αγίου Μηνά Αιγίνης . Τό θαυμάσιο αυτό '' κοινωνικό '' , εψάλη κατά τήν Θεία Μετάληψη τής Θείας Λειτουργίας τού Αγίου Πάσχα τού 2005 . Άλλο κοινωνικόν τής Ιεράς Μονής Αγίου Μηνά Αιγίνης : '' Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος ''.