Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Πάλι μέ συκοφαντεί ο παλαιοημερολογίτης Νικόλαος Μανής ( ιστολόγιο '' κρυφό σχολειό '' ) !!!
'' ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς... ''(Ματθ. Ζ΄ 16).

Κύριε , '' λύτρωσαί με από συκοφαντίας
 ανθρώπων και φυλάξω τας εντολάς Σού ''


   Κάποιος Οικουμενιστής Κυπριανίτης Νικόλαος Μαννής ( ΓΩΧ ), μέ τό ιστολόγιο '' κρυφό σχολειό '' καί τό ψευδώνυμο '' δάσκαλος ''( τής συκοφαντίας... ) , είχε δημοσιεύσει στίς 27 Αυγούστου στό αστειολόγιό τού , τό γνωστό ψευδεπίγραφο κείμενο , τό οποίο διακίνησαν πολλοί παλαιοημερολογίτες , κατασυκοφαντώντας τόν π. Γεώργιο Μεταλληνό !!!
   Μόλις ο '' δάσκαλος ''( τής λασπολογίας ) Νικόλαος Μαννής , είδε τό άρθρο , μέ τόν π. Γεώργιο νά διαψεύδει τίς συκοφαντίες τού ψευδεπίγραφου κειμένου , αντί νά μετανοήσει , νά βάλει μυαλό καί νά ζητήσει συγνώμη από τόν π. Γεώργιο τόν οποίο κατασυκοφάντησε , προχώρησε σέ νέα πονηρή συκοφαντία !!! Στό στόχαστρό τού αυτήν τήν φορά , μπήκα εγώ ο ταλαίπωρος πού μέ τήν  χάρη Τού Θεού τούς ξεσκέπασα ! 
   Καί τί λάσπη βρήκε νά ρίξει ο πανούργος ; Γιά νά πολεμήσει τήν Ορθόδοξη πίστη μού , κατά τήν οποία '' Εκτός Εκκλησίας δέν υπάρχει σωτηρία ''( Άγιος Κυπριανός ) , έγραψε πώς ήμουν , δήθεν , Ματθαιικός !!! Καί μάλιστα ; Κατά δική μού ομολογία !!!!!!!!!!!!!!; Τούτο δέ , έπραξε ο δόλιος γιά νά παρουσιάσει τήν Ορθόδοξη πίστη μού , '' κατάλοιπο τού Ματθαιικού φανατισμού '' καί τήν Οικουμενιστική τού πίστη ώς ορθή ! Ιδού τό νέο κείμενο τού '' δασκάλου '' ( τού αίσχους ) Νικολάου Μαννή :


   Ειλικρινά δέν τίς προλαβαίνω τίς συκοφαντίες τών παλαιοημερολογιτών ! Από πού νά αρχίσω !; Από τό πλαστό τούς Σιγγίλιο μέ τό οποίο συκοφαντούν εδώ καί έναν αιώνα περίπου , τήν Εκκλησία Τού Χριστού ώς , δήθεν αναθεματισμένη ; Από τό παραμύθι τού Φλωριναίου Αθανασίου Σακαρέλλου πώς '' έγινε η ένωσις τών Εκκλησιών '''; Από τίς συκοφαντίες τού Ιωάννη Λαζάκη , πώς δήθεν , πληρώνομαι από '' Μυστικές Υπηρεσίες '' , πώς μέ βάζουν άλλοι νά ξεσκεπάζω τούς ΓΩΧ , πώς είμαι μέσα στήν Ιερά Μονή Εσφιγμένου κ.ο.κ. ; ( έν τώ μεταξύ , ο ίδιος ο Ιωάννης Λαζάκης συνεργάζεται ακόμα καί μέ ειδωλολάτρες , προκειμένου νά πολεμήσει τήν Εκκλησία Τού Θεού ! Κάτι σάν τήν συνεργασία τού Πιλάτου μέ τόν Ηρώδη κατά τού Χριστού δηλ. !). Από τίς απίστευτες συκοφαντίες πού γράφει κάποιος Γεώργιος Φωτίου , πώς είμαι Μασόνος , Σατανιστής κ.λ.π. ; Από τό ψευδεπίγραφο κείμενο μέ τό οποίο , οί « ΓΟΧ » κατασυκοφάντησαν διεθνώς τόν π. Γεώργιο Μεταλληνό ;
   Τί νά πώ ;! Οί παλαιοημερολογίτες έχουν καταντήσει χειρότεροι καί από τούς Σαϊεντολόγους στήν συκοφαντία !
   Ποιά είναι όμως η πραγματική αλήθεια ; Η αλήθεια είναι πώς υπήρξα Φλωριναίος καί μόνον ! Τούς Ματθαιικούς , πάντοτε τούς απέφευγα , κυρίως διότι κάθε κομμάτι τούς θεωρεί τά « μυστήρια » τών υπολοίπων « ΓΟΧ » , ακόμα καί τών άλλων Ματθαιικών , ώς άκυρα . Είχα , δυστυχώς κολλήσει καί εγώ τήν νόσο τού παλαιοημερολογίτικου οικουμενισμού κατά τήν οποία , όλα τά κομματάκια τών ΓΩΧ τελούν έγκυρα μυστήρια !  Η Ορθόδοξη άποψη , είναι πώς η Εκκλησία είναι Μία καί μόνο εντός αυτής τελούνται έγκυρα Μυστήρια . Προκαλώ δέ , τόν '' δάσκαλο '' τής λασπολογίας Νικόλαο Μαννή νά μού πεί πότε καί πού είπα πώς ήμουν μέ τούς Ματθαιικούς . Πάντως είναι τραγική η κατάσταση τών ΓΩΧ ! Άν δέν τούς κυνηγάς κάθε λίγο καί λιγάκι , νά αναιρείς τίς συκοφαντίες τούς , τότε αλοίμονό σού !!!
   Άς δούμε όμως τώρα καί τήν υποκριτική στάση τής μιαράς συνόδου τών ενισταμένων τού Κυπριανού Φυλής , στήν οποία ανοίκει ο Νικόλαος Μαννής . Ο Κυπριανός Κουτσούμπας , ήταν κάποτε στήν Εκκλησία τής Ελλάδος . Καθαιρέθηκε από τήν Ιερά Σύνοδο καί έπειτα προσχώρησε στούς Φλωριναίους ΓΩΧ , όπως γίνεται συνήθως... ! Ύστερα από μερικά έτη , καθαιρέθηκε καί από αυτούς ( άν καί αυτοί ώς αντίχριστοι λαϊκοί πού είναι , δέν μπορούν νά καθαιρέσουν κανέναν ).
   Αυτός ο Κυπριανός , δέχεται τά « μυστήρια » τών 12 αλληλοϋβριζόμενων « εκκλησιών ΓΟΧ » αλλά καί τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς , ώς έγκυρα ! ( Τά ίδια καί χειρότερα φρονεί ο ψευτοαγιορείτης » Ιάκωβος πού εκδίδει τό αιρετικό περιοδικό « Άγιος Αγαθάγγελος Εσφιγμενίτης », ό Νικόλαος Δημαράς , ο Ιωάννης Λαζάκης , καθώς καί οί : Αλέξανδρος Καλόμοιρος καί Θεοδώρητος Μαύρος ). Λοιπόν, είναι ή δέν είναι Οικουμενιστές ; Μετά θέλουν νά διδάξουν καί εμάς τούς Ορθοδόξους Χριστιανούς !!!
   Αυτή τούς τήν Οικουμενιστική πίστη , τήν αποδίδουν όλοι οί ανωτέρω Φλωριναίοι στόν αιρεσιάρχη πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο Καβουρίδη ! Είναι όμως σωστή αυτή τούς η στάση ; Ο Χρυσόστομος , πίστευε όντως μέχρι τό 1950 πώς τά μυστήρια τής Εκκλησίας μάς είναι έγκυρα ! Μετά τόν θάνατο τού Ματθαίου τό 1950 όμως , έγραψε νέα εγκύκλιο μέ τήν οποία εκήρυττε τήν πίστη τού Ματθαίου Καρπαθάκη !!! Καί τό σημαντικότερο ; Μέχρι τόν θάνατό τού , ουδέποτε αναίρεσε τήν εγκύκλιο αυτή !
   Γράφει περί αυτού ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος :

   '' Μετά τον εν έτει 1950 επισυμβάντα θάνατον του Ματθαίου, η υπό τον «πρ. Φλωρίνης» παράταξις, ήτις κατά τας αρχάς του ιδίου έτους είχεν αποδεχθή αίτησιν του εν Αμερική Μητροπολίτου Αρσενίου και ηνώθη μετ' αυτού («Η Φ.Ο.» 1950 σ. 79 σ. 2-3 ), επεδίωξε τον προσετερισμόν της Κερατέας εξαπολύσασα την υπ' αριθμ. 2/9-5-1950 σκανδαλώδη εγκύκλιον δι' ης ο «πρ. Φλωρίνης» προσχωρών εις τα του Ματθαίου πιστεύματα, άτινα εν τούτοις ηρνείτο μέχρι τότε να αποδεχθή, εχαρακτήριζε την Εκκλησίαν της Ελλάδος σχισματικήν και τα Μυστήρια αυτής άκυρα («Εκκλησία» 1950 σ. 385. «Η Φ.Ο.» 1950 φ. 86 σ. 7 ). Η ενέργεια αύτη, υπαγορευθείσα, ως ήδη ανεπτύχθη, εκ λόγων σκοπιμότητος και ιδιοτελείας, διέλυσε προς στιγμήν την εντύπωσιν περί της συνέσεως και διαλλακτικότητος του αρχηγού της παρατάξεως ταύτης. Επειδή όμως δεν απέφερε τα υπ' αυτού και των συν αυτώ προσδοκώμενα αποτελέσματα ένεκα της ακαμψίας του Ματθαιϊκού περιβάλλοντος, έπεσεν εις το κενόν, αμαυρώσασα την φήμην του ανδρός ακόμη περισσότερον ως ανιδιοτελούς και ιδεολόγου αγωνιστού. Βλ. Αγιορειτών Πατέρων, Ομολογία –Έκκλησις ήτοι απαντητική διασάφησις περί της σημερινής εν τη Εκκλησία, αποστασίας και της κανονικής αντιμετωπίσεως ταύτης. Άγ. Όρος 1979 σ. 38. Η ενέργεια αύτη του «πρ. Φλωρίνης» εθεωρήθη βραδύτερον υπό των αυτού ως υπαγορευθείσα υπό «περιστασιακών γεγονότων και επιδράσεων», αι δε «δηλώσεις» και «αναιρέσεις» του ιδίου ως αποτελούσαι «καθαράν πράξιν ψυχολογικού εξαναγκασμού και καρπόν αμαθείας και πεισμόνου (sic) εγωιστικού θελήματος του απαιδεύτου Ιερατείου αυτού!».''( Ιστορική καί κανονική θεώρησις τού παλαιοημερολογίτικου ζητήματος ).
   Λοιπόν ; Τί επικαλείστε , υποκριτές Κυπριανίτες  , τόν αιρεσιάρχη τόν Χρυσόστομο γιά νά στηρίξετε τόν Οικουμενισμό σάς ; Γιατί κατηγορείτε τούς υπόλοιπους Φλωριναίους ώς φανατικούς  μέ Ματθαιικές απόψεις ; Άν όλοι αυτοί έχουν κάτι τό Ορθόδοξο , τό οποίο θά τούς βοηθήσει άν φυσικά απορρίψουν τήν αίρεση πώς , '' τό ημερολόγιο σώζει '', αυτό είναι πώς πιστεύουν σέ μία Εκκλησία ( ασχέτως άν δέν είναι η δική τούς αυτή ). Φανατικοί είστε εσείς καί όλοι όσοι πιστεύουν τά ψεύδη σάς !
   Ένας άλλος χαρακτηρισμός πού μού απέδωσε ο λασπολόγος '' δάσκαλος '' Νικόλαος Μαννής , αυτήν τήν φορά λόγω τού άρθρου μού γιά τόν πλανεμένο Ιερώνυμο τής Αίγινας , είναι η... '' νέα Μαγδαληνή '' !


   Γιά όσους δέν γνωρίζουν τήν περίπτωσή τής , η Μαγδαληνή τής Κοζάνης , είναι μία παλαιοημερολογίτισσα ψευτομοναχή , πού έβριζε τόν Άγιο Νεκτάριο ! Τί δουλειά έχω εγώ πλανεμένε μέ τήν αγιομάχο παλαιοημερολογίτισσα ; Εσύ '' δάσκαλε '' τής διαστροφής τών εννοιών ,  είσαι όμοιος μέ τήν συναδέρφισσά σού τήν Μαγδαληνή   , αφού καί εσύ παλαιοημερολάτρης είσαι καί πολεμάς ολόκληρη τήν Εκκλησία Τού Χριστού μέ τά συγγράμματά σού όπως καί αυτή !
   Περί τών ψευτο αγίων πού αναφέρεις παραπάνω , απαντάς στήν ουσία μόνος σού , ομολογώντας πώς δέν είναι αναγνωρισμένοι από τήν Ιερά μάς Σύνοδο , παρά μόνο από μία χούφτα αλληλοαναθεματιζόμενων « ΓΟΧ » καί από κάποια μέλη τής Εκκλησίας Τού Χριστού , τά οποία βρίσκονται ή σέ άγνοια ή σέ πλάνη !
   Έν κατακλείδι , θεωρώ ώς καθήκον σού  '' δάσκαλε '' τής συκοφαντίας Νικόλαοε Μαννή , νά ζητήσεις 3 φορές ΣΥΓΝΩΜΗ . Μία από τόν π. Γεώργιο . Μία από εμένα καί μία από όλους όσους πίστεψαν στά συκοφαντικά σού άρθρα !