Έλληνες εθνικοί - δωδεκαθεϊστές καί Μασονία . Κ. Χαράλαμπος Μινάογλου : '' Τεκτονισμός καί ειδωλολατρεία στόν Ελληνικό χώρο ''.


Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στό αντιειδωλολατρικό συνέδριο τού 2002 στήν Θεσσαλονίκη .

Άλλο σχετικό θέμα : '' Μασόνοι ηγέτες ειδωλολατρικών οργανώσεων ! ''