Μεγάλη η προσέλευση τών Ελλήνων στά Συλλαλητήρια γιά τήν Μακεδονία !

ΕΣΤΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ