Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Μεγάλη η προσέλευση τών Ελλήνων στά Συλλαλητήρια γιά τήν Μακεδονία !

ΕΣΤΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια: