Η άλωση τής Κωνσταντινούπολης από τούς Φράγκους τό 1204 .


Εκπαιδευτικό βίντεο από τo http://anoixtosxoleio.weebly.com Ιστορία E' τάξης: Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους .
Επιμέλεια βίντεο: Σουδίας Ιωάννης .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...