Ο " Ακάθιστος ύμνος " στήν Μητρόπολη Αθηνών .

Ο " Ακάθιστος ύμνος " στήν Μητρόπολη Αθηνών περί τα τέλη της δεκαετίας του '80.
Από τη μετάδοση της ΕΡT 2 .