Νεοσύστατη επιχείρηση πολυτέκνου έν Χριστώ αδερφού . Παρακαλώ στηρίξτε .

Αντιοικουμενιστής αδερφός έβαλε νέο ξεκίνημα .
Τό ιστολόγιο της επιχείρησης λέγεται ''Κλίμαξ Εκκλησιαστικά'' .
Τις Άγιες εικόνες τίς παρασκευάζει ο ίδιος . Τό μοσχοθυμίαμα είναι γνήσιο Αγιορείτικο, κορυφαίας ποιότητος, από γνωστή Ιερά Μονή, όχι από καλύβα ή Σκήτη( πληροφοριακά το λέγω, όχι πώς έχουν τίποτε τά άλλα μοσχοθυμιάματα, μή γένοιτο ) .
Παρακαλώ στηρίξτε όπως μπορεί ο καθ΄ ένας .
Αλληλεγγύη μεταξύ μάς αδέρφια Χριστιανοί !


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...