Αγιοκατάταξη τού Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη !
Σήμερα Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, η  Ιερά Σύνοδος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου έπραξε αυτό πού οι περισσότεροι Ορθόδοξοι Χριστιανοί περιμέναμε . Τήν αγιοκατάταξη τού Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη(1921-1991), τού καθηγουμένου τής Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ τού έν Ευβοία . 
Ο Όσιος Ιάκωβος είναι Όσιος στην συνείδηση τών Ορθοδόξων Χριστιανών, καθώς σύν τοίς άλλοις έχει εμφανιστεί σέ πολλά πνευματικοπαίδια τού καί έχει κάνει πολλά θαύματα .
Τι ευλογία αλήθεια, νά έχουμε τίς ομιλίες 3 Οσίων πατέρων τών ημερών μάς ! Τριών ασκητών, ενός Μοναχού καί δύο Ιερομονάχων, έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιά νά βλέπουμε τήν δύναμη τού Μοναχικού βίου καί τήν ευλογία τού Αγγελικού Σχήματος . Η μνήμη του οσίου Ιακώβου θα τιμάται στις 22 Νοεμβρίου .

Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών .


Ἀνακοινωθέν (27/11/2017). 

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Δευτέραν, 27ην Νοεμβρίου 2017, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων. Κατ᾿ αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ὁμοφώνως ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν μακαριστόν Ἀρχιμανδρίτην Ἰάκωβον Τσαλίκην, ἐκ Λιβισίου Μικρᾶς Ἀσίας, Ἡγούμενον τῆς ἐν Β. Εὐβοίᾳ Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαυΐβ τοῦ Γέροντος, τῆς μνήμης αὐτοῦ ὁρισθείσης διά τήν 22αν Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους. 

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2017 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...