Να επέμβει Εισαγγελέας για το βλάσφημο έργο ''Η ώρα τού Διαβόλου'' !
Το έκτρωμα αυτό πού κάποιοι θέλουν να το ονομάσουν τέχνη, αναφέρει πώς ο Διάβολος είναι αδερφός τού Χριστού !!! Επιπλέον, έχει τόν Σταυρό τού Χριστού ριγμένο στό πάτωμα ! Ο πρωταγωνιστής Χρανιώτης, υποδίεται τόν Διάβολο, ενώ η ηθοποιός Σαμαρά, φέρει το όνομα  ''Μαρία'' πού είναι τό όνομα τής Παναγίας ! Κατά δε τη διάρκεια τής παράστασης, ακούγεται πολλάκις το όνομα ''Σατανάς'' !
Αλίμονο σέ όσους συμμετέχουν ή έστω παρακολουθούν το Διαβολικό αυτό έργο ! Θά δώσουν λόγο στόν Θεό !
Να επέμβει αμέσως ο Εισαγγελέας και νά κατεβάσει τό βλάσφημο αυτό δημιούργημα .


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...