ΕΠΜ - 2.10.17 ¨Δημήτρης Τσελεγγίδης, «Δικαιική καί χαρισματική θεώρηση τῆς σωτηρίας. ...


Ὀμιλία μέ τόν κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη, Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσ/νίκης μέ θέμα: «Δικαιική καί χαρισματική θεώρηση τῆς σωτηρίας. Θεολογική ἀντιπαράθεση τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς πρός τήν ἑτερόδοξη Δύση» Η ΟΜΙΛΙΑ ΔΟΘΗΚΕ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΑΓΙΑΣΜΟ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...