Έκλεισε τό κανάλι τού αιρετικού Κλεομένη στό Youtube !

Ήταν αναμενόμενο .

 ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥ ΦΑΣΙΣΤΑ !

Μακάρι νά τού κλείσουν καί τό δεύτερο .