Παρασκευή

«Αναθεώρηση του Συντάγματος και Εκκλησία της Ελλάδος –Συμβολή σε ένα ανοιχτό διάλογο» . Βίντεο .
Ενημερωτική Εκδήλωση Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Πολεμικό Μουσείο 07.06.2017
H μαγνητοσκόπηση της Εκδήλωσης και η παραχώρηση του βίντεο στην Ι.Α.Α. έγινε με την ευγενική χορηγία του Bai Tv.