Σάββατο

Ο δήθεν γέροντας τής Εσφιγμένου Μεθόδιος, πιάστηκε ψευδόμενος !Ο αρχηγός τού ψεύδους Μεθόδιος Παπαλαμπρακόπουλος, δηλώνει διαφορετικούς αριθμούς Μοναχών γιά τήν Ι. Μονή Εσφιγμένου, αλλά καί γιά τήν δική τού αγέλη ! 
Αλλού λέει πώς είναι 110, αλλού 123 καί αλλού 130 ! 
Γιά δέ τήν Ι. Μονή Εσφιγμένου, αλλού λέει πώς είναι 5 μοναχοί, αλλού 4 καί αλλού 2 !
Σκεφτείτε τώρα τί άλλα ψέματα λέει στά υπόλοιπα θέματα ο υποκριτής !