Όσιος Πορφύριος - ομιλία : ''Μέ τήν χάρη τού Θεού νικούμε το κακό''.Ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, εξηγεί τόν τρόπο μέ τόν οποίο πρέπει νά ανοιγόμαστε πρός τόν Θεό για να γίνουμε δεκτικοί τής Χάριτός Τού . Μέ τήν έλευση τής Θείας Χάριτος καί τήν παραμονή τής μέσα μάς , νικιέται αυτομάτως καί ο πονηρός .