Χειρόγραφη επιστολή τού Αγίου Νεκταρίου .




Η επιστολή είναι πρός τόν Μητροπολίτη Αθηνών κ. Γερμανό .