Παραπλάνηση τών πιστών από τούς « ΓΟΧ » στήν συγκέντρωση γιά τήν κάρτα τού πολίτη .


   Οι παλαιοημερολογίτες,  ενώ έχουν στήν ίδια τήν καρδιά τούς τόν Σατανά, φωνάζουν κατά τής κάρτας τού πολίτη, η οποία στό κάτω - κάτω δέν γνωρίζουμε ακόμα άν θα περιέχει τόν 666 ή όχι ! Καλούν τούς ανυποψίαστους πιστούς σέ συγκέντρωση κατά τής κάρτας τού πολίτη, ενώ στήν ίδια τήν συγκέντρωση δέν φωνάζουν μόνο κατά τής κάρτας ή τού χαράγματος τού Αντιχρίστου, αλλά ταυτίζουν τόν 666 μέ τόν ΑΦΜ καί τόν ΑΜΚΑ καί τό χάραγμα μέ τήν ιριδοσκόπηση, τήν παλαμοσκόπηση, τήν δακτυλοσκόπηση κ.ο.κ. , μέ αποτέλεσμα νά μήν πιστεύουν πλέον σέ έναν αριθμό τού θηρίου καί σέ ένα χάραγμα τού Αντιχρίστου, αλλά σέ πολλά ! ( Κλασσικοί αιρετικοί ! )
   Οι « ΓΟΧ », έχουν πολλά κοινά μέ τούς αρχαίους αιρετικούς ( Έκ πείρας σάς διαβεβαιώνω πώς φθάνουν στό σημείο νά δείρουν όποιον τούς πεί σχισματικούς ! ). Ένα έξ΄ αυτών, είναι πώς τσακώνονται καί διασπόνται . Άλλο, είναι πώς διαβολοποιούν τό κράτος ! Γίνονται αιτία θανάτου πολλών παιδιών καί ενηλίκων, ένεκα τής απαγόρευσης του ΑΜΚΑ και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σέ αυτούς !!! Και τό κλασσικό χαρακτηριστικό κάθε αιρετικού, η πονηρία . Οι « ΓΟΧ » είναι πονηροί . Ελίσσονται καί μεταλλάσσονται σάν τούς χαμαιλέοντες με σκοπό ''ποίον να καταπιούν''!
   Τήν ανακοίνωση περί τής συγκεντρώσεως, τήν είδα ανήμερα της πραγματοποιήσεώς τής . Ώς διοργανωτές, ανέφερε κάποιους ''ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ''... ! Κατ΄ ευθείαν κατάλαβα πώς πρόκειται γιά τούς γνωστούς - άγνωστους, ακέφαλους « ΓΟΧ »  μέ τά πολλά ονόματα... . Πάμε όμως στήν ίδια τήν συγκέντρωση νά τό διαπιστώσουμε .
  Πρώτος ομιλητής τής συγκέντρωσης, ο Κλεομένης . Αυτός ο ψευτοιερομόναχος, είναι ένας νεοεμφανιζόμενος ακέφαλος παλαιοημερολογίτης, προσήλυτος τής ''Πύρινης Ρομφαίας'' ( τής οποίας ήμουν μέλος τού διοικητικού συμβουλίου ) η οποία είναι η οργάνωση τών πιό ακραίων « ΓΟΧ » τού πλανήτη ! Παρουσιάζεται σε βίντεο μαζί μέ τούς γνωστούς - άγνωστους παλαιοημερολογίτες καί εξαπολύει αναθέματα κατά τής Εκκλησίας, τά οποία εννοείται πώς επιστρέφονται σ΄ αυτόν τόν ίδιο . Αυτός λοιπόν, ο άξιος νά τόν κλαίει κανείς, στο 45΄ : 00΄΄ τού βίντεο, λέει τα εξής ψευδή ( κρατηθείτε ) : 
-« Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει δεχθεί τον δυσώνυμο αριθμό 666» !!!
-  « TAXIS είναι τό σύστημα τού Σατανά ».
-  «  Α.Μ.Κ.Α. = Αριθμός Μητρώου Κοσμοκρατορίας τού Αντιχρίστου ! Όποιος πέρνει τόν Α.Μ.Κ.Α., συντάσσεται στήν κοσμοκρατορία τού Αντιχρίστου !!! Αρνείται τόν Κύριο Ιησού Χριστό »!
-«  Και τό όνομα αυτού ( τού Αντιχρίστου) 666 »! ( Ενώ είναι ο αριθμός τού ονόματος αυτού ).
- « Υπάρχουν οι ηλεκτρονικές κάρτες που έχουνε βγεί , γιά τά super markets, τραπέζης, μέχρι καί γιά τά βενζινάδικα, θά πρέπει λοιπόν νά μάθετε ότι όλες αυτές οι κάρτες, είναι συμβόλαια μέ τόν Αντίχριστο »
Νά ξέρετε δακτυλοσκόπηση, παλαμοσκόπηση, ιριδοσκόπηση,    ίσον Σφράγισμα στό δεξί καί στό μέτωπο » !
 -« ...ψήφος έν τριβή( 666 ), είναι καί τό κινητό τηλέφωνο ! ...όποιος πήγε στίς ''διαβολοκινητές'' εταιρίες, τού Σατανά αυτές καί υπέγραψε, έχει υπογράψει συμβόλαιο με τόν Διάβολο »!!!
- « ... δέν έχει 666 αυτή η καρτούλα ; Πήγες λοιπόν καί υπέγραψες καί πήρες αυτήν τήν καρτούλα καί όλες τίς υπόλοιπες κάρτες ; Πήγες καί υπέγραψες καί πήρες τόν ΑΜΚΑ ; Όλα αυτά τα διαβολοσυμβόλαια πού έχουν κάνει οι άνθρωποι, οι δαίμονες τά κρατάνε στά χέρια τούς καί όταν πάνε οι ψυχές να περάσουν γιά νά πάνε στόν ουρανό, θά βρούν εμπόδια απ΄ τα εναέρια τελόνια ! Θα πούνε στούς Αγγέλους , αυτή η ψυχή δέν είναι δική σάς ! Μέ ποιό δικαίωμα θά τήν πάτε στόν Θεό αυτήν τήν ψυχή ;  Αυτή η ψυχή είναι δική μάς, γιατί κοιτάχτε εδώ . Έχει υπογράψει συμβόλαιο στό super market έχει υπογράψει συμβόλαιο στήν τράπεζα, έχει υπογράψει τόσα συμβόλαια σέ τόσες κινητές τηλεφωνίες ».
-  « Τό καλύτερο όπλο τού Διαβόλου, είναι τό κινητό τηλέφωνο »!
-  « Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τόν 8ο αιώνα , ότι ο Αντίχριστος θα βουλώσει αυτούς είς τό βλέφαρο ! Καί ο Άγιος Αθανάσιος λέει επίσης τόν ίδιο λόγο »!!!
   Άν παρατηρήσετε το πλακάτ που κρατάει η ψευτομοναχή την ώρα πού τά λέει αυτά, γράφει ''Βιβλίο θησαυρός Αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού'' ! Έχουν μπερδέψει δηλαδή οι αμαθέστατοι τόν  Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό, μέ τόν Άγιο Δαμασκηνό τόν Στουδίτη, ο οποίος έζησε τόν 16ο αιώνα μ. Χ. καί συνέγραψε τό διάσημο βιβλίο ''Θησαυρός '' ! Προσπαθούν να διδάξουν τούς άλλους, αυτοί πού δέν γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα ! Γνωρίζουν καί τήν τελευταία λέξη τής τεχνολογίας καί δέν γνωρίζουν ποιός είναι ο  Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός καί ποιός ό Άγιος Δαμασκηνός ό Στουδίτης !
     Άς δούμε όμως τί πραγματικά λέει ο Άγιος Δαμασκηνός ό Στουδίτης περί τού χαράγματος :   « Ελάτε νά σάς κάμω βούλαν είς τό δεξιόν χέρι καί είς τό μέτωπον, καί τότε νά σάς δώσω είτι γυρεύετε Εκείνοι δέ μή γνωρίζοντες τήν πλάνην τού θέλουν σταθή νά  τούς βουλώσει είς τό δεξιόν χέρι καί είς τό βλέφαρον, διά νά μήνδύνανται πλέον νά κάμουν τόν Σταυρό τούς, αλλά νά είναι όλως δί όλου εδικοί τού...»( Αγίου Δαμασκηνού Στουδίτου ''Θησαυρός'' σελ. 355 λόγος κγ΄ Περίτής Β΄ Παρουσίας τού Χριστού, εκδ. Βασ. Δ. Σαλίβερος ).    
   Τί βλέπουμε λοιπόν ; Πρώτα ο Άγιος Δαμασκηνός λέει μέτωπον καί ύστερα βλέφαρον . Αναφέρει καί τά δύο μέ πρώτο τό μέτωπον . Όπως καί να `χει όμως, στήν Ορθόδοξη Εκκλησία, έχουμε τήν ''συμφωνία τών πατέρων''  (''consensus patrum''). Δέν αναγάγουμε σέ δόγμα πίστεως τήν ρήση ενός Αγίου, αλλά τήν συμφωνία Αγίας Γραφής, Ιερών Κανόνων καί τών ερμηνευτών Αγίων πατέρων .     Οι  « ΓΟΧ » επειδή είναι πλανεμένοι, δέν βαδίζουν τήν ευθεία οδό, αλλά αποκόπτουν μερικές λέξεις πού τούς αρέσουν από έναν Άγιο( αιρετικός = επιλεκτικός ), ασχέτως άν όλοι οι άλλοι Άγιοι καί η ίδια η Αποκάλυψη λένε κάτι διαφορετικό ! Τί λέω οι άλλοι, εδώ ο ίδιος ο Άγιος Δαμασκηνός αναφέρει πρώτα τήν λέξη μέτωπο !
Παλιοτακτική... ! Υπογράφουν ώς ''Φορείς καί σύλλογοι'', 
ενώ είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι παλαιοημερολάτρες τής
 ''Πύρινης Ρομφαίας''... Γεώργιος Αλεξόπουλος, Μαρία
 Παστουρμά, Ιωάννης Λαζάκης( το 5220741 
ήταν τού συλλόγου τού ), και ΣΙΑ .   Ο αιρετικός καί ακέφαλος παλαιοημερολογίτης Ιωάννης Λαζάκης, ο οποίος ήταν γενικός κουμανταδόρος τής συγκέντρωσης, είπε στό 1 : 31΄ : 00΄΄ πώς « ο ΑΦΜ, η αριθμοποίηση, ο ΑΜΚΑ, τά ηλεκτρονικά διαβατήρια καί όλα τά υπόλοιπα, τά βιομετρικά στοιχεία, τά οποία βιομετρικά στοιχεία  είναι σφράγισμα... »! Είδατε πουθενά τήν λέξη κάρτα τού πολίτη ;
Πιό κάτω πέταξε τήν ίδια πατάτα περί τού Αγίου Ιωάννου τού Δαμασκηνού καί τής ιριδοσκόπησης , ενώ δέν δίστασε νά διαστρέψει τήν επιστολή τού Οσίου Παϊσίου ''Σημεία τών καιρών'', λέγοντας πώς δήθεν προτρέπει στήν άρνηση παραλαβής κάρτας τραπέζης, ενώ ο Όσιος αναφέρθηκε μόνο στήν ηλεκτρονική ταυτότητα μέ τόν 666 καί στό χάραγμα τού Αντιχρίστου ! Σημειωταίον πώς ο Λαζάκης έχει συνεργαστεί μέχρι καί με ειδωλολάτρη , ενώ έχει κάνει καί εκπομπή στό νεοεποχίτικο κανάλι ''Τηλεφώς'' τού Παπανικόλα πού κατηγορεί τήν Ορθόδοξη Εκκλησία μάς γιά τό σφάξιμο τών αρνιών τό Πάσχα !

   Ο πλανεμένος Αθανάσιος Παπαγεωργίου, λέει στό 1 : 27΄ : 00΄΄ αναφερόμενος στόν ΑΜΚΑ πώς  «  όποιος αποδέχεται ασύστολα καί αβίαστα όλα αυτά τά συστήματα τού διαβόλου, συνειδητά ή ασυνείδητα, είναι σαφώς αρνητής τού Χριστού, παρά τίς όποιες δικαιολογίες περί επιβιώσεως... »! 
Άλλος ομιλητής, ο Συνταγματολόγος Βασίλης Σπύρου , υποστήριξε τό εξής : ''Όταν μία Δημοκρατία δέν έχει τήν θανατική ποινή, δέν είναι Δημοκρατία !!!''.
   Κατόπιν ομίλησε η Μαρία Παστουρμά πού είναι
πάνω από 10 χρόνια μέλος τής ''Πύρινης Ρομφαίας'', οι 2 πρόεδροι τής ''Πύρινης Ρομφαίας''( ο πρώην καί ο νύν ) καί ο Σπυρίδωνας Νάκος πού είχε τό γνωστό κοινόβιο στήν Βερδικούσα . Σχεδόν όλοι δηλαδή οι ομιλητές ήταν ακραίοι παλαιοημερολογίτες με τίς ίδιες πλάνες περί ΑΜΚΑ καί ΑΦΜ !  
   Μετά μεγάλης λύπης είδα πολλούς πιστούς τής Εκκλησίας στήν προδοτική αυτή συγνέντρωση πού δέν πρέπει νά είχε πάνω από 300 άτομα ( μέχρι καί οι, μή ακέφαλοι Παλαιοημερολογίτες αποφεύγουν τίς συγκεντρώσεις τής ''Πύρινης Ρομφαίας'', διότι κατηγορούν τίς Συνόδους ώς προδοτικές) !


 Έν κατακλείδι

 Η συμμετοχή πιστών τής Εκκλησίας μάς στίς συγκεντρώσεις αυτές απαγορεύονται διότι : 

1. Υβρίζεται καί συκοφαντείται συστηματικά η Ορθόδοξη Εκκλησία μάς από τούς αιρετικούς οι οποίοι κάνουν καί όλο τό κουμάντο . 
2. Ξεκινούν καί τελειώνουν μέ οικουμενιστικές συμπροσευχές πού  απαγγέλουν « παπάδες » τών « ΓΟΧ » !
3. Οι διοργανωτές αποκρύπτουν τήν θρησκευτική τούς ταυτότητα γιά νά μαζέψουν κόσμο .
4. Η θεματολογία πού προαναγγέλεται είναι παραπλανητική, καθώς η ''Πύρινη Ρομφαία'' στοχεύει κυρίως στόν ΑΦΜ καί τόν ΑΜΚΑ τούς οποίους θεωρεί αριθμούς τού Αντιχρίστου καί κατόπιν ασχολείται μέ τήν κάρτα τού πολίτη καί τό σφράγισμα .
5. Οι ομιλητές  δαιμονοποιούν τό κράτος, διαστρέφουν τήν Αποκάλυψη καί τούς Αγίους πατέρες τής Ορθοδόξου Εκκλησίας !
6. Οι διοργανωτές, διδάσκοντας πώς όποιος πάρει ΑΦΜ καί ΑΜΚΑ πάει στην κόλαση, γίνονται αίτιοι τής εξαθλίωσης καί τού θανάτου πολλών παιδιών καί ενηλίκων, λόγω τής αποχής τούς από τήν εργασία καί τήν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη !


Ο Αγώνας κατά τού Χαράγματος τού Αντιχρίστου καί τών ηλεκτρονικών ταυτοτήτων μέ τόν 666, γίνεται από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, μαζί μέ Χριστιανούς καί όχι μέ πλανεμένους πού προσκυνούν όλη τήν ημέρα τόν Διάβολο μεταμορφωμένο σέ « Χριστό  »... .Στῶμεν Καλῶς λοιπόν !