Δευτέρα

Ο Όσιος Πορφύριος ομιλεί περί τής προσευχής .
Ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ομιλεί περί τής προσευχής . Παίρνει παράδειγμα τά πουλιά πού κελαηδούν στήν έρημο, γιά νά μάς δείξει πώς πρέπει νά επιδιώκουμε τήν προσευχή στήν ησυχία .