Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Είς τό όρος - εωθινόν ήχος α´ είς τήν Μεταμόρφωση τού Σωτήρος .Σινά, Μεταμόρφωση, ψηφιδωτό του 6ου αιώνα

Ψάλλει ο πρωτοψάλτης τού Ι. Ναού Αγίας Αικατερίνης Πετραλώνων, κ. Δανιήλ Καραμπάσης .

καλή ακρόαση