Ημερίδα ''Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος . Μεγάλη προετοιμασία χωρίς προσδοκίες''.

Σημείωση 
   Ο Μοναχός Σάββας, μέ απόφαση τής Γεροντίας,  δέν είναι πλέον μέλος τής Γεροντίας τής Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας  . Επιπλέον, ο Μ. Σάββας, αναφέρει τήν αλλαγή τού ημερολογίου, ώς μία από τίς αιτίες πού οι Αγιορείτες διέκοψαν τό μνημόσυνο τού Πατριάρχη από τό 1924 εώς τό 1974 !!! Καί διερωτόμεθα . Σέ ποιούς Αγιορείτες αναφέρεται ; Μήπως στούς Ζουρλωτές ; Διότι αυτοί διέκοψαν τό μνημόσυνο ( καί όχι μόνο ) τού πατριάρχη τό 1924 . Οι γνήσιοι Αγιορείτες, παρ´ ότι δυσαρεστήθηκαν από τήν διόρθωσή( καί όχι αλλαγή όπως ισχυρίζεται ο Μ. Σάββας ), δέν διέκοψαν τό μνημόσυνο τού Μελετίου Μεταξάκη τό 1924, αλλά τού Αθηναγόρα τό 1965 ! Λοιπόν... μεγάλη προσοχή, διότι στόν αντιοικουμενιστικό αγώνα, τό πρώτο πού πρέπει νά προσέχουμε, είναι ο Ζουρλωτισμός .
   Τέλος, μεγάλη προσοχή στόν χρήστη τού Youtube - megasfillipos, διότι βιντεοσκοπεί καί προβάλει υβριστικές γιά τήν Ορθόδοξη Εκκλησία εκδηλώσεις - τής ''Πύρινης Ρομφαίας'', η οποία είναι η πιό ακραία οργάνωση τών « ΓΟΧ »!


Τά υπόλοιπα βίντεο τής ημερίδας, μπορείτε νά τά βρείτε στό κανάλι Δημήτρης Ρόδης


καλή παρακολούθηση