Ισλαμική τρομοκρατία - τό όπλο γιά τήν επιβολή τής Σιωνιστικής τρομοκρατίας !
   Στόν πόλεμο της ISIS κατά τής Συρίας, είδαμε ξεκάθαρα τήν θέση τής Ευρώπης, η οποία ήταν κατά τού Άσαντ ! Μάλιστα τόν Απρίλιο τού 2013, η ΕΕ, ήρε τό εμπάργκο εισαγωγής Συριακού πετρελαίου, μέ αποτέλεσμα τήν ενδυνάμωση καί εξάπλωση τής ISIS στήν Συρία καί τήν προσφυγή τών Συρίων στήν Ελλάδα !
«Είναι σημαντικό για μας να στείλουμε ένα σινιάλο ότι είμαστε ανοιχτοί να βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο» δήλωνε στις 22 Απριλίου του 2013 ο υπουργός εξωτερικών της Βρετανίας Ουίλιαμ Χέιγκ. «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να βοηθήσουμε τη συριανή αντιπολίτευση».
Αντίστοιχα, ο Γερμανός υπουργός εξωτερικών, Γκίντο Βεστερβέλλε, αποσαφήνιζε την ίδια μέρα: «Επιθυμούμε να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη στις περιοχές που ελέγχονται από την αντιπολίτευση, και γι’ αυτό θα άρουμε τις κυρώσεις που εμποδίζουν το έργο των μετριοπαθών δυνάμεων της αντιπολίτευσης».
   Τώρα, το παιχνίδι συνεχίζεται μέ τούς ηγέτες νά  προσπαθούν νά μάς πείσουν πώς τά φρικτά εγκλήματα , όπως : οι αποκεφαλισμοί τών μή Μουσουλμάνων , οι δολοφονίες μικρών παιδιών , οι μαζικές εκτελέσεις καί οι παντός είδους βομβαρδισμοί , γίνονται από άτομα πού παρερμηνεύουν τό Κοράνι καί κατά συνέπεια δέν είναι Μουσουλμάνοι, έξ ού καί τό τεχνικό όνομα , '' Τζιχαντιστές ''!
   Η αλήθεια όμως είναι πώς αυτοί απλώς εφαρμόζουν τό ίδιο τό Κοράνι πού εντέλεται στήν Σούρα 9 : 5 : '' αποκεφαλίστε τούς απίστους ''!( Στήν Αγγλική , καθώς καί σέ άλλες μεταφράσεις έχουν προστεθεί οι λέξεις '' στήν μάχη '', οι οποίες όμως δέν υπάρχουν στό Αραβικό πρωτότυπο). Τί έχουν νά πούν άραγε όλοι αυτοί γιά τό ότι ο ψευδο προφήτης Μωάμεθ ,αποκεφάλισε σέ μία μόνο ημέρα 600 άτομα ; Μήπως κι αυτός δέν ήταν Μουσουλμάνος ;


  
  Ο σκοπός τούς είναι νά πετύχουν μέ τήν πρόφαση τής πατάξεως τής τρομοκρατίας, αυτό πού δέν μπόρεσαν νά πετύχουν τόσες δεκαετίες μέ τήν απλή πειθώ - πλύση εγκεφάλου διά τών ΜΜΕ .

ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ   ''Δέν βάζεις μικροτσίπ ; Δέν είσαι κατά τής τρομοκρατίας'', θά μάς πούνε μιά μέρα, αυτοί πού άφησαν ή μάλλον βοήθησαν τήν Ισλαμική τρομοκρατία νά πάρει τίς σημερινές διαστάσεις ! Βέβαια, οί προφητείες θά εκπληρωθούν καί ο Αντίχριστος θά έρθει καί τό χάραγμα* θά πάρουν οι άνθρωποι πού θά τόν προσκυνήσουν . Αλλά αυτό δέν σημαίνει πώς θά κάτσουμε νά κοιτάμε αδρανείς τά υπό τών Τεκτόνων τεκτενόμενα . 
   Πρέπει κάτ´ αρχάς νά είμαστε ενσωματωμένοι στήν Ορθόδοξη Εκκλησία καί νά αγιαζόμαστε, διότι διαφορετικά, άν δηλαδή δέν κάνουμε ένα από τά δύο, μπορεί νά πάθουμε ότι έπαθε καί ο Σαπρίκιος, ο οποίος, ενώ ήταν Ορθόδοξος στήν αρχή ομολόγησε τόν Χριστό, στό τέλος λόγω τής μνησικακίας τού, εγκαταλήφθηκε από τόν Θεό καί προσκύνησε τά είδωλα , χάνοντας τήν ψυχή τού ! Απ´ αυτό τό γεγονός, πρέπει νά συμπεράνουμε καί τό πόσο σαθρές είναι οι μεγαλόστομες <<ομολογίες>> τών <<ΓΟΧ>>, τών Προτεσταντών καί τών λοιπών αιρετικών κατά τού χαράγματος τού Αντιχρίστου... .
Άς ευχηθούμε αδερφοί πώς θά μείνουμε, άν χρειαστεί,  σταθεροί στήν ομολογία μάς γιά νά συμβασιλεύσουμε μαζί μέ τόν Κύριο ημών Ιησού Χριστό Ώ πρέπει πάσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις  σύν τώ ανάρχω Αυτού Πατρί καί τώ Παναγίω καί ζωοποιώ Αυτού Πνεύματι , νύν καί αεί καί είς τούς ατελεύτητους αιώνας τών αιώνων , αμήν .


 *Προσωπικώς, δέν μπορώ νά πώ ποιό θά είναι τό χάραγμα τού Αντιχρίστου . Αυτό πού ξέρω σίγουρα, είναι πώς οι Χριστιανοί είμαστε υποχρεωμένοι νά αρνηθούμε κάθε εμφυτεύσιμο κατασκεύασμα καί κάθε ταυτότητα πού θά περιέχει τό όνομα τού Αντιχρίστου ή τόν δυσώνυμο αριθμό χξς´= 666 , όπως ρητά αναφέρεται στό ΙΓ´ κεφάλαιο τής Αποκαλύψεως τού Ιωάννου .