Ήρθε η ώρα τής αχριστεράς . ΣΥΡΙΖΑ .Οι Μαρξιστές τού ΣΥΡΙΖΑ, έχουν μπεί επικεφαλείς στά κυριότερα Υπουργεία :
1ον) Γιά νά διαχωρίσουν τήν Εκκλησία από τό κράτος καί 
2ον) Γιά νά ελέγξουν τήν πληροφόρηση .

Τά λέγαμε προεκλογικώς, αλλά....

Άς ευχηθούμε πώς δέν θα πετύχουν τά καταχθόνια σχέδιά τούς .