Οσίου Συμεών τού νέου Θεολόγου - άπαντα .

Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Συμεών του Νέου Θεολόγου τα ευρισκόμενα διηρημένα εις δύω / Νυν δε το δεύτερον εκδίδονται επιστασία του εν Σμύρνη Εφημερεύοντος και Πνευματικού Ιωάσαφ εκ Ψαρών, δαπάνη δε του κυρίου Γαβριήλ Ιερομονάχου.
 Εν Σύρω :
 Εκ της Τυπογραφείας Νικολάου Α. Δαμιανού,
 "Ων το πρώτον περιέχει λόγους του Οσίου λίαν ψυχωφελείς, μεταφρασθέντας εις την κοινήν διάλεκτον παρά του Πανοσιολογιωτάτου κυρίου Διονυσίου Ζαγοραίου . Το δε δεύτερον περιέχει ετέρους λόγους αυτού διά στίχων πολιτικών πάνυ ωφελίμους κατά πρώτον εκδοθέντας".

Καταπέλτης κατά τής νεοοικουμενιστικής αιρέσεως ''τής σωτηρίας τών αιρετικών καί αλλοθρήσκων'', είναι 
ο 37ος λόγος , παρ. δ΄ τού Οσίου Συμεών , όπου λέγει πώς ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΙ .