Οι υιοί των Μισθοφόρων ( κατά ΚΚΕ - ΕΑΜ - ΕΛΑΣ ). Νίκου Αργυροκαστρίτη .

 


 ''Οι υιοί των Μισθοφόρων ''.
Ο Σλαυοκομμουνισμός είς τήν Αλβανίαν .
(Βόρειος Ήπειρος - Κόσσοβον).
1877 - 1946

Νίκου Αργυροκαστρίτη .καλή ανάγνωση