Απάντηση στούς « ΓΟΧ » περί τού Πάσχα . Μητροπολίτης Μαρωνείας - Άνθιμος .


'' Τό Πάσχα τού έτους 1926
Πώς εξηγείται η εορτή αυτού κατά Μάιον καί άν αυτή επιτρέπεται .'' 
Μητροπολίτης Μαρωνείας - Άνθιμος .


καλή ανάγνωση