Σάββατο

'' Η διόρθωσις του ημερολογίου ή η μετακίνησις του εορτολογίου '' (περί « ΓΟΧ »).

''Η διόρθωσις του ημερολογίου ή η μετακίνησις του εορτολογίου''
Αρχιμ. Αθανασίου Βήττου Δανιηλίδου .καλή ανάγνωση
Άλλο αντιζουρλωτικό βιβλίο : '' Η διόρθωσις του Ιουλιανού ημερολογίου''.