Η Μεγίστη Λαύρα περί τών Ζηλωτών « ΓΟΧ ».  
 '' Τί γράφουν οι πατέρες τής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους περί τών Ζηλωτών ''


καλή ανάγνωση


 Άλλο αντιαιρετικό βιβλίο : '' Ημερολογιακά Β΄''.