Κυριακή

Θεοτόκε Παρθένε - Πέτρου Μπερεκέτου ( Άγιον Όρος ).

 


Τό κατανυκτικότατο αυτό '' Θεοτόκε Παρθένε '', εψάλλη στήν πανήγυρη τής 
Ι. Μονής Παντοκράτωρος Αγίου Όρους ( τό 2010 άν δέν κάνω λάθος ).
Ψάλλουν μεταξύ άλλων ,  ο Μοναχός Ιάκωβος ,  ο π. Ιωσήφ πού 

ασκείται στήν Βίγλα Αγίου Όρους καί ο Πρωτοψάλτης Ιωάννης Λιάκος .