Θαύμα ! Οι μέλισσες σέβονται το πρόσωπο του Αγίου Πορφυρίου (φωτογραφία).

 

Πηγή : porphyrios.net

 
 Σημ. Στῶμεν καλῶς : Ας ευχηθούμε πώς θά 
σταματήσουν οι Παλαιοημερολογίτες νά τόν υβρίζουν .