Ο Ραδιοσταθμος '' Στό κόκκινο '' ( ΣΥΡΙΖΑ ) κοροϊδεύει τόν π. Παϊσιο μαζί μέ Αναρχικούς τού ΚΒΟΞ !


 


   Οι Αντίχριστοι Φασίστες τού Ραδιοσταθμού τού ΣΥΡΙΖΑ '' Στό Κόκκινο '', χλευάζουν τήν Εκκλησία καί τόν π. Παϊσιο μαζί μέ τούς αναρχικούς Φασίστες τού ΚΒΟΞ , τούς οποίους αποκαλούν μάλιστα... ''πατέρες''!!! Τά έν λόγω Φασιστοειδή ( τού ΚΒΟΞ όχι τού ΣΥΡΙΖΑ ), φόρεσαν ιερατικά άμφια καί έκαναν χλευαστική '' περιφορά '' τής υβριστικής εικόνας ''Γέροντας παστίτσιος '', γιά τήν οποία γνωρίζουμε τί αντίδραση υπήρξε καί ευτυχώς πού επενέβη η δικαιοσύνη ( Μακάρι νά γινόταν τό ίδιο καί γιά τίς βλασφημίες κατά τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού καί τής Υπεραγίας Θεοτόκου).
   Μέ αυτούς τούς Βλάσφημους αναρχικούς συνευδοκούν καί ασχημονούν οι Αναρχοκομμουνιστές τού ΣΥΡΙΖΑ , μιάς καί δέν διαφέρουν καί πολύ στην ιδεολογία... !

 
 Άλλο αντιφασιστικό θέμα : '' Πώς δρούν οι Φασίστες τού ΣΥΡΙΖΑ ''.