Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Τό θαύμα μέ τήν Ιερή πέτρα τού μαρτυρίου τών , επί Βέκκου σφαγιασθέντων Καρεωτών Οσιομαρτύρων .


   Τά μαρτύρια τών Καρεωτών Οσιομαρτύρων . 
Τοιχογραφία τραπέζης Ι. Μονής Κουτλουμουσίου .
Μέ αφορμή τήν συκοφαντία τής ψευτο μονής Εσφιγμένου κατά τού Αγίου Όρους , περί δήθεν επικείμενης επίσκεψης τού πάπα σέ αυτό , καλό είναι νά δούμε ένα Ιερό προσκύνημα πού βρίσκεται στόν Ιερό Ναό τού Πρωτάτου , τό οποίο πολλοί Ορθόδοξοι προσκυνητές , δυστυχώς αγνοούν .


Τό Ιερό προσκύνημα , βρίσκεται έξω από τόν Ι. Ναό τού Πρωτάτου -
κάτω από τό υπόστεγο , εκεί περίπου πού δείχνει τό βέλος .


   Πρόκειται γιά τήν μαρμάρινη πέτρα , επάνω στήν οποία , κατά τά τέλη τού 13ου αιώνος , οι ανόσιοι στρατιώτες τού λατινόφρονος Μιχαήλ Η Παλαιολόγου , μέ τήν συνεργία τού , επίσης λατινόφρονος , Ιωάννη Βέκκου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως έκοψαν τά κεφάλια τών Αγίων Καρεωτών πατέρων , επειδή αυτοί δέν αποδέχτηκαν τήν ψευδοένωση τών  Ορθοδόξων μετά τών παπικών .

   Η Ιερή μαρμάρινη πέτρα , επάνω στήν οποία οι Καρεώτες - 
 αγιορείτες Οσιομάρτυρες έχυσαν τό αίμα τούς γιά τήν Ορθόδοξη πίστη .


   Μέχρι καί πρίν από μερικά χρόνια , η Ιερή αυτή πέτρα , βρισκόταν πιό έξω - στήν ευρύτερη περιοχή τού Πρωτάτου - ασκεπής . Κατά τήν αγιορειτική παράδοση , όταν χιόνιζε ( καί γνωρίζουν όσοι έχουν πάει χειμώνα στό Άγιον Όρος , πόσο ύψος φθάνει τό χιόνι), η Ιερή μαρμάρινη πέτρα δέν σκεπαζόταν από τό χιόνι , προστατευόμενη από Θεϊκή ενέργεια !


Σήμερα , δίπλα στήν Ιερή πέτρα , φυλάσσονται τά άγια λείψανα τών  
Καρεωτών Οσιομαρτύρων , όπου καίει καί ακοίμητη κανδήλα .

Τό ιστορικό τής ευρέσεως τών Ιερών λειψάνων τών Καρεωτών Οσιομαρτύρων .


Τήν δεκαετία τού 70΄, έγινε ανασκαφή γύρω απ΄ τόν Ιερό Ναό τού Πρωτάτου , γιά νά δημιουργηθεί μία Τάφρος πού θά μαζεύει τό βροχινο νερό , ούτως ώστε νά μήν μπαίνει υγρασία μέσα στόν Ιερό Ναό . Κατά Θεία οικονομία , στήν βόρεια πλευρά τού Ναού , βρέθηκαν ορισμένα λείψανα , τά οποία , από τίς ιστορικές μαρτυρίες , απεδείχθη ότι ήταν λείψανα τών Καρεωτών Οσιομαρτύρων πού σφαγιάστηκαν 700 χρόνια περίπου πρίν , από τούς επιδρομείς τών λατινοφρόνων , Μιχαήλ  Η’ Παλαιολόγου καί Ιωάννη Βέκκου . Αυτά τά Άγια λείψανα , τοποθετήθηκαν δεξιά από τήν βόρεια είσοδο τού Ι. Ναού , στό όμορφο κοινοτάφιο μέ τήν καμάρα πού βλέπουμε στήν φωτογραφία . Η μνήμη τών Καρεωτών Οσιομαρτύρων , τιμάται στίς 5 Δεκεμβρίου .   Αυτούς τούς ομολογητές Οσιομάρτυρες έχουν ώς πρότυπά τούς οι σημερινοί Αγιορείτες , κάτι πού φυσικά δέν αρέσει καθόλου στούς ''ζηλωτές'' τής συκοφαντίας καί τής προπαγάνδας -  ψευτο αγιορείτες Παπαλαμπρακοπουλαίους... .