ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ .

 
Ο λιτός αλλά πολύ όμορφος αυτός σταυρός βρίσκεται στην είσοδο της Ιεράς Παντοκρατορινής Σκήτης του Προφήτη Ηλία.