Τετάρτη

Γιόγκα . Ντοκυμαντέρ μέ πλάνα από Ινδίες .

    
    Αναπόσπαστη η γιόγκα απο τον Ινδουισμό λένε οί ίδιοι οί γκουρού ! Συγγραφείς πρώην προσήλυτοι , ομιλούν γιά τό πνεύμα τής γιόγκα ( τού φιδιού...) πού εισέρχεται στούς διαλογιζομένους ! Ο Ινδουισμός , δέν μπορεί νά αποσπαστεί από τήν Γιόγκα . Γιόγκα καί Ινδουισμός είναι δύο συστατικά ενός καί τού αυτού πράγματος . Αυτό, άς τό ακούσουν αυτοί πού προσπαθούν νά χωρίσουν τήν Γιόγκα από τόν Ινδουισμό, τό Κούνγκ φού από τόν Ταοϊσμό κ.ο.κ. .  
   Η Γιόγκα είναι μία αναπόσπαστη θρησκευτική πρακτική τού Ινδουισμού . Ο Ινδουισμός, σε αντίθεση με τήν αποκεκαλημένη ορθόδοξη χριστιανική μάς πίστη, διαψεύστηκε από τή νεώτερη επιστήμη, καθώς οί κατασκευαστές τού, δογμάτισαν εσφαλμένα περί τού κόσμου, πώς είναι αιώνιος καί αΐδιος ! Η σημερινή επιστήμη όμως, μέ τίς παρατηρήσεις τού Χάμπλ καί τίς εξισώσεις τού Αϊνστάιν, αποφάνθηκε πώς τό σύμπαν διαστέλλεται όπως ένα μπαλόνι ! Συνεπώς , έχει αρχη ! Καί αρχή τού σύμπαντος, σύμφωνα πάντοτε μέ τόν νόμο τής σχετικότητος τού Αϊνστάιν, σημαίνει , αρχή τής ύλης, τού χώρου καί τού χρόνου !!!