Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Τά ψεύδη τών Δωδεκαθεϊστών γιά τό Βυζάντιο .Καθηγητής κ. Διονύσιος Καλαμάκης : '' Αρχαία Ελληνικά στήν Βυζαντινή Φιλολογία ''. 


 Η ομιλία , πραγματοποιήθηκε στό αντιειδωλολατρικό σεμινάριο τού 2002 στήν Θεσσαλονίκη .